رویدادهای صنعت لبنیات ایران

  • تهران - جلال آل احمد نبش آرشمهر ساختمان گلزار واحد 500
  • 021-86112619
  • شنبه -چهارشنبه : 8:00-16:00

خدمات ما  

انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران در نظر دارد با برگزاری نخستین همایش صنعت لبنیات ایران ضمن گردهم آیی فعالین مرتبط با این صنعت، مسئولان و همچنین پژوهشگران و اساتید صنعت لبنیات، موضوعات مهم و دغدغه های اساسی این حوزه را به کمک افراد متخصص بررسی کند و راه حل هایی از این مسائل را به صورت کاملا کارشناسانه ارائه نماید. از این رو با برگزاری این همایش و کارگاه های جانبی، صنایع مرتبط با این حوزه می توانند در به ثمر رساندن این امر موثر واقع شده و بخش مهمی از مسائل صنعت خود را با دستان توانای خود به سرانجام برسانند.  

کمیته ها

اطلاعات بیشتر

کارخانجات

اطلاعات بیشتر

کارگاه آموزشی همایش

اطلاعات بیشتر