• تهران - جلال آل احمد نبش آرشمهر ساختمان گلزار واحد 500
  • 021-86112619
  • شنبه -چهارشنبه : 8:00-16:00

کارگاه های آموزشی همایش

  1. قابل توجه شرکت کنندگان محترم در کارگاه های جانبی اولین همایش صنعت لبنیات: جهت هماهنگی برای حضور درکارگاه ها با روابط عمومی انجمن صنایع فرآورده های لبنی 86112619 تماس حاصل فرمایید. 
    سایر شرکت کنندگان در کارگاه نیز در صورت ثبت نام گروهی(بیش از 3 نفر) می توانند از تخفیف 30درصدی برخوردار باشند.  
    شرکت کنندگان محترمی که در همایش ثبت نام نموده اندنیز می توانند از تخفیف 5درصدی برای حضورکارگاه ها برخوردار شوند 


کارگاه ویژه مالیات در صنعت لبنیات 

مدرس: دکتر اسماعیلی    

مخاطبان: مدیران مالی، کارشناسان حسابداری، مدیران عامل

دوشنبه 7 بهمن ماه 
ساعت 8 الی 10 صبح

کارگاه تخصصی ارزیابی منابع انسانی درشرایط بحرانی کسب و کار

مدرس : ایثار خدادادی

ویژه مدیران عامل، مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد

دوشنبه 7 بهمن ماه
ساعت: 8الی 12ظهر
قابل توجه شرکت کنندگان محترم برای شرکت در این کارگاه می بایست 72 ساعت قبل از کارگاه در آزمون های ارزیابی و توسعه شرکت نمایند. 
کارگاه چشم انداز صنعت بسته بندی در محصولات لبنی 


مدرس: دکتر حمیدرضا طاهری آشتیانی 
 مخاطبان: مدیران عامل، مدیران کیفیت و تولید، مدیران ارشد

  دوشنبه 7 بهمن
ساعت 10 الی 12
کارگاه تجارت با کشور عراق

مدرس: رضا مونسان 
 مخاطبان: مدیران عامل، مدیران فروش و بازرگانی 

  دوشنبه 7 بهمن
ساعت 13الی 15