آبنار مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد در دومین همایش صنعت لبنیات گفت:

آبنار مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد در دومین همایش صنعت لبنیات گفت: با توجه به تنش آبی انتظار برآن است که با همراهی الگوها و فناوری های نوین به بهره وری بیشتر دامن بزنند تا بتوانیم حمایت بخش تولید را داشته باشیم

در دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته چه گذشت؟

در دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته چه گذشت؟انحصار، بلای جان صنعت لبنیات/ قطع شیر مدارس رشد سرمایه‌‌های آیندۀ کشور را متوقف می‌‌کندتوسعۀ تولید در گرو افزایش سرانۀ مصرفدومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته با حضور معاونین وزارت جهاد کشاورزی

دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته

دومین همایش صنعت لبنیات در تاریخ ۱۹ تیرماه در برج میلاد تهران با حضور رهبران صنعت لبنیات و صنایع وابسته، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و مقامات دولتی و نمایندگان مجلس برگزار شد. در این همایش که به دعوت و میزبانی انجمن صنایع

زنده: دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته/ صادقی: ایران تا ۲۰۲۶ به بالانسِ منفی خواهد رسید

ایران تا ۲۰۲۶ به بالانسِ منفی خواهد رسیدسخنران بعدی مراسم، دکتر صادقی بود که حرف‌‌هایش را با محوریت آمارهایی دربارۀ وضعیت جهان از نظر بالانس تولید شیر در سال گذشتۀ میلادی آغاز کرد و گفت: ایران براساس آمار، شیرِ مازاد بر نیاز

زنده: دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته/ برادران: «امنیت غذایی» محور اساسی توسعۀ سلامتی است

برادران: «امنیت غذایی» محور اساسی توسعۀ سلامتی استپس از وقفه‌‌ای کوتاه و پذیرایی از میهمانان همایش، کلیپی از پیام تصویری حاج محسن شکروی برای دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته پخش شد.دکتر محمدمهدی برادران -معاونت صنایع عمومی وزارت صمت-، نیز به

زنده: دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته/ فاضلی: عامل کلیدی اصلاحات کنشگری است

کنشگری، عامل کلیدی اصلاحاتدر ادامه، دکتر محمد فاضلی، جامعه‌‌شناس و استادیار سابق دانشگاه شهید بهشتی بتفصیل دربارۀ ملزومات بهبود در صنعت لبنیات صحبت کرد.وی با اشاره به پیامدهای مداخلۀ دولت در قیمت‌‌گذاری، بیان کرد: نظارت سخت دولت در قیمت‌‌گذاری محصولات لبنی بدلیل

زنده: دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته/ روستایی تأکید کرد: لزوم بازنگری در ساختارهای کلان

لزوم بازنگری در ساختارهای کلاندر ادامۀ همایش، روشنک روستایی، کاندید دکتری سیاست غذا و تغذیه برای ارائۀ توضیحاتی با محوریت «سرانۀ مصرف لبنیات در ایران، چالش‌‌ها و موانع» روی صحنه حاضر شد.روستایی با اشاره به کاهش مصرف لبنیات میان ایرانیان در دهۀ