مقدسی، رئیس کانون گاوداران کشور:دولت تولید کننده را بچه نامادری خود میبیند!

مقدسی، رئیس کانون گاوداران کشور:دولت تولید کننده را بچه نامادری خود میبیند! ▪️ما گران فروش نیستیم، ما قربانی تورم و گرانی هستیم▪️ما در رکورد تولید شیرخام در دنیا جزو کشورهای اول هستیم