آبنار مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد در دومین همایش صنعت لبنیات گفت:

آبنار مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد در دومین همایش صنعت لبنیات گفت: با توجه به تنش آبی انتظار برآن است که با همراهی الگوها و فناوری های نوین به بهره وری بیشتر دامن بزنند تا بتوانیم حمایت بخش تولید را داشته باشیم

در دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته چه گذشت؟

در دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته چه گذشت؟انحصار، بلای جان صنعت لبنیات/ قطع شیر مدارس رشد سرمایه‌‌های آیندۀ کشور را متوقف می‌‌کندتوسعۀ تولید در گرو افزایش سرانۀ مصرفدومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته با حضور معاونین وزارت جهاد کشاورزی

دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته

دومین همایش صنعت لبنیات در تاریخ ۱۹ تیرماه در برج میلاد تهران با حضور رهبران صنعت لبنیات و صنایع وابسته، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و مقامات دولتی و نمایندگان مجلس برگزار شد. در این همایش که به دعوت و میزبانی انجمن صنایع