علت تفاوت قیمت بلیط ها ؟

با توجه به سیاست های انجمن صنایع و فراورده های لبنی ایران تخفیفات خاص برای گروه های دانشجویی و هیئت های علمی اعمال شده است .

نحوه شرکت در همایش ؟

جهت شرکت در همایش و کارگاه ها بعد از ثبت نام در سایت و انتخاب پکیج مورد نظر به درگاه پرداخت انتقال داده می شوید و پس از پرداخت مبلغ پکیج مورد نظر شرکت شما در همایش و کارگاه مورد نظر قطعی